PRM ทุ่มงบ 202.5ลบ. เข้าซื้อเรือ 1ลำ คาดเริ่มให้บริการ Q1/61 

120

มิติหุ้น-นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พริมา มารีน หรือ PRM เปิดเผยว่า  บริษัทได้ทำการ ซื้อขายและมอบเรือต่อใหม่ขนาดเล็กในธุรกิจขนส่งน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่ง) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 จากบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ จำนวน 1 ลำ คือ เรือศรีกาญจนดิษฐ์ โดยบริษัท เอ็น. ที. แอล. มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 โดยเป็นเรือขนาด 3,000 เดทเวทตัน และคาดการณ์ว่าจะเริ่มให้บริการขนส่งตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ประจำปี 2561 เป็นต้นไป โดยมี มูลค่า 6,280,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเป็นเงินไทยประมาณ 202,588,295 บาท  เมื่อนับเรือลำนี้รวมเข้าด้วยกันในกองเรือเล็กในธุรกิจเรือขนส่งฯ ของกลุ่มบริษัทฯ จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือเล็กจำนวนทั้งสิ้น 14 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 3,595 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยกองเรือ 15.4 ปี

www.mitihoon.com