พาณิชย์ เผยส่งออกเดือน ธ.ค.60 มูลค่า 19,741.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.6%

118

มิติหุ้น-พาณิชย์เผยส่งออกเดือน ธ.ค.60 มูลค่า 19,741.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.6% นำเข้า 20,019.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16.6% ขาดดุลการค้า 278.1ล้านเหรียญสหรัฐ