พาณิชย์เผยส่งออกของปี60 มูลค่า 236, 694.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.9%

84

มิติหุ้น-พาณิชย์เผยส่งออกของปี60 มูลค่า 236, 694.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.9% นำเข้า 222,763.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 14.71% เกินดุลการค้า 13,930.7 ล้านเหรียญสหรัฐ