TLUXE เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ญี่ปุ่น 20 ยูนิต มูลค่า 221.06ลบ. 

95

มิติหุ้น-บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ TLUXE  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 20 ยูนิต มูลค่ารวม 757.50 ล้านเยน หรือประมาณ 221.06 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.291831 บาทต่อเยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย)โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 20 ปี ภายหลังสิ้นสุดสัญญารับซื้อไฟฟ้าปีที่ 20 บริษัทสามารถขายไฟฟ้า ต่อไปได้ แต่อัตรารับซื้อไฟฟ้าจะลดลงจาก 55 เยน/กิโลวัตต์ชั่วโมง บริษัทฯ คาดว่าจะทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

นอกจากนี้การเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 20 ยูนิตนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนเม.ย.-พ.ค. 2561 ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทันที

www.mitihoon.com