บล.ภัทร คว้ารางวัล Top Underwriting Securities Firm จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

144

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รับรางวัล Top Underwriting Securities Firm จากงานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 (Thai BMA Best Bond Awards 2017) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนในการเป็น Underwriter ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2560 ทั้งนี้ งานประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อยกย่องความสําเร็จขององค์กรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้และส่งเสริมพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน พร้อมด้วยทีมงาน รับมอบรางวัลจาก ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้