BUI พร้อมติดปีก ลุ้น ตลท.ปลด SP

162

BUI หรือ บมจ.บางกอกสหประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยคนไทย นับถึงวันนี้ก็มีอายุราว 89 ปี โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2472 ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง ภัยรถยนต์ และ ภัยเบ็ดเตล็ด โดยเป็นการรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อจากบริษัทรับประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ

BUI ประกันภัยเก่าแก่ 89 ปี

อย่างไรก็ตาม ความเก่าแก่ของบริษัทไม่ได้การันตีถึงความอยู่รอดปลอดภัยในตลาดหุ้น โดย BUI เป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายมาตั้งช่วงกลางปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ตามกำหนด

หากดูข้อมูลย้อนหลังไปในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา พบว่าหุ้น BUI ผ่านการถูกขึ้น SP มาแล้วหลายครั้ง โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการส่งเงินการเงินไม่ตรงตามกำหนดทั้งสิ้น

ขณะที่รอบล่าสุดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการแจ้งเตือนไปยัง BUI เพื่อให้รีบดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน ซึ่งในรอบนี้จะสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561 นี้ ซึ่งทางผู้บริหารของ BUI มั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันตามกำหนดแน่นอน เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้มีการส่งเงินการเงินตรงตามกำหนดมา 2 ไตรมาสติดต่อกัน และได้มีการดำเนินการยื่นเรื่องไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอปลดเครื่องหมาย SP มาตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา

เปิดผลงานฉายแววเด่น

แม้ BUI จะมีปัญหาการส่งงบการเงินล่าช้า แต่หากมาดูกันที่ธุรกิจ หรือผลประกอบการของ BUI พบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา หากนับเฉพาะตัวรายได้จากการรับประกันภัยมีการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 420.56 ล้านบาทในปี 2557 เพิ่มเป็น 734.68 ล้านบาท

ขณะที่จากการสอบถามไปยัง BUI เกี่ยวกับเป้าหมายธุรกิจในปี 2561 ได้รับข้อมูลว่า ในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากรับประกันภัยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของกำไรสุทธิพบว่า “สวนทาง” กับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับประภันภัย ซึ่งจากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิสูงถึง 60.52 ล้านบาท แต่หลังจากนั้น กำไรได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2558-2559 ก่อนที่เริ่มฟื้นตัวได้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยตัวเลขกำไรสุทธิ 34.96 ล้านบาท

โดยเหตุผลสำคัญมาจากการที่ผลตอบแทนจากเงินลงทุนปรับตัวลดลง โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกัน

ลุ้น ตลท.ปลด SP ก่อนเส้นตาย

โดยจุดเด่นที่สำคัญของ BUI ตลอดช่วงที่ผ่านมา คือการจ่ายปันผลมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ในช่วงที่กำไรจากผลการดำเนินมีการชะลอตัว ล่าสุดได้มีการประกาศจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น

สำหรับประเด็นการยื่นเรื่องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาปลด SP ขณะนี้ขั้นตอนการพิจารณาต่างๆ ไปถึงการพิจารณาของ ก.ล.ต.แล้ว และทาง BUI เผยว่า ได้มีการประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ตลอดเวลา พร้อมคาดหวังว่าจะดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ทันก่อนวันที่ 31 มี.ค.นี้ แต่ได้เตรียมความพร้อมในการขอขยายเวลาการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนไว้รอแล้ว หากการพิจารณาไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดในรอบนี้


รายชื่อกรรมการล่าสุด

รายชื่อกรรมการ                         ตำแหน่ง

นาย มนู เลียวไพโรจน์                    ประธานกรรมการ

นาย มนู เลียวไพโรจน์                    กรรมการอิสระ

น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์                 ประธานกรรมการบริหาร

น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์                 กรรมการ

นาย ประทีป เลี่ยวไพรัตน์                รองประธานกรรมการ


ผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด

บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด

นายสุกิจ กมลศิริวัฒน์


 

งบการเงินย่อ

งบการเงิน 60 งบการเงิน59

งบการเงิน58

รายได้ (ลบ.) 818 765 625
กำไรสุทธิ (ลบ.) 34 7 20
สินทรัพย์ (ลบ.) 2,054 1,512 1,568
หนี้สิน (ลบ.) 1,351 853 903
ส่วนทุน (ลบ.) 702 659 664
พาร์ (บ) 10 10 10
ราคาปิด (บ) 20.2 20.2 20.2
PBV (เท่า) na na na