เด็กแนว-ตีมูลค่า 19 หุ้น ปลด SP

5782

ตัดสินใจกันให้ดีกับหุ้นที่ ตลท. เปิดให้เทรด 19 หุ้นที่ติด SP มาเป็นเวลานาน เนื่องจากเข้าข่ายเหตุแห่งการเพิกถอน เพราะมีประเด็นการประกอบธุรกิจและไม่สามารถที่จะส่งงบการเงินครบถ้วนตามกำหนด   หุ้นเหล่านี้สามารถประเมินจากงบการเงินล่าสุดได้ เพื่อเป็นแนวทางในการคาดแนวโน้มของราคา     ขณะที่กระแสข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะนำมากระทบงบการเงินได้  จึงให้ใช้ตารางประเมินนี้ช่วยในการตัดสินใจต่อไป

หุ้นกลุ่มที่ส่งงบการเงินครบทุกงวด  และซื้อขายระหว่าง 1-31 กรกฏาคม 62

6 บริษัทที่มีโอกาสกลับมาซื้อขายปกติ

กลุ่มนี้ส่งงบการเงินครบถ้วน ราคาที่เหมาะสม ให้อิงจาก Book value มาร่วมพิจารณา

BUI โดดเด่นที่สุด เพราะงบการเงินไม่มีขาดทุนสะสมและมี BV ค่อนข้างสูง ราคาหุ้นควรสะท้อนปัจจัยพื้นฐาน

PRO ผลงานมีกำไร และBV สูงกว่าราคาปิดล่าสุด ดังนั้นแนวโน้มราคาจึงน่าจะสูงขึ้นหุ้นที่เหลือราคาอาจผันผวน แต่ยังน่าถือต่อไปไม่ขายทิ้ง หากเชื่อว่าจะไม่โดน Delist

หุ้นกลุ่มที่ส่งงบการเงินไม่ครบทุกงวด  และซื้อขายระหว่าง 1-31 กรกฏาคม 62

หุ้นกลุ่มนี้ไม่มีความแน่นอนว่าจะกลับมาซื้อขายหลังจากนี้หรือไม่ เนื่องจากงบการเงินขาดความสมบูรณ์และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ของ ตลท.

และหากแจ้งงบการเงินครบถ้วนในภายหลัง มูลค่าต่างๆ อาจเปลี่ยนไปจากนี้ เช่นอาจต้องลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เช่น POLAR มูลค่า BV อาจลดลงมาก  คำแนะนำคือ ควรขายหุ้นเหล่านี้ออกจาก

►► หุ้นกลุ่มที่ซื้อขายระหว่าง 1-9 กรกฏาคม 62

กลุ่มนี้ค่อนข้างริบหรี่ที่จะกลับเข้าตลาด งบการเงินต้องแก้ไขอีกมาก

YNP แม้ส่งงบครบแต่ทุนก็ติดลบมาก ฟื้นฟูยาก

IEC, LVT ทั้งธุรกิจและงบการเงินไม่ชัดเจน  ไม่แน่นอน  หุ้นกลุ่มนี้จึงควรขายออกจากพอร์ท

www.mitihoon.com