เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม และไปรษณีย์ไทยมอบโชคชาสมุนไพรเห็ดหลินจืออบแห้ง ครั้งที่ 6 ให้กับผู้โชคดีประจำเดือน มูลค่า 100,000 บาท

290

“เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม และไปรษณีย์ไทยมอบโชคชาสมุนไพรเห็ดหลินจืออบแห้ง ครั้งที่ 6 ให้กับผู้โชคดีประจำเดือน มูลค่า 100,000  บาท”  คุณปรเมศวร์  สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด และ คุณพิทักษ์  เดชะ หัวหน้าไปรษณีย์ จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าไปรษณีย์อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพขร ร่วมมอบรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ให้กับ  คุณลุงสวิท ดวงมาลา ผู้โชคดีประจำเดือนกิจกรรมดื่มชาหลินจือลุ้นแสนที่ไปรษณีย์ ปี 2560 ณ. ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร  อนึ่งคุณสวิทอายุ 69 ปี ดื่มชาหลินจือฯที่ซื้อจากไปรษณีย์ทุกเดือนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและพบว่าตนเองสุขภาพดีขึ้นหายจากเบาหวานและความดันและไม่เคยต้องไปพบหมอตลอดหลายปีที่ผ่านมา