“ชนน วังตาล”ขายหุ้น META หรือ VTEเดิม จำนวน 13.3 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.04 %

592

มิติหุ้น-“ชนน วังตาล”ขายหุ้น META หรือ VTEเดิม จำนวน 13.3 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.04 % ยังคงเหลือหุ้น META สัดส่วน 4.94 % ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด