OCEAN เพิ่มทุน PP ให้ “ชัชชญา ไตรตระกูลชัย” มูลค่ากว่า 386 ลบ.

412

มิติหุ้น-บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช หรือ OCEAN แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุน PP ให้นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย จำนวน 482,567,173 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท รวมมูลค่า 386.05 ล้านบาท ส่งผลให้ภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วนางชัชชญาจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ของจำนวนที่ชำระแล้วหุ้นทั้งหมด และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุน

ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบประวัติและข้อมูลของผู้ลงทุนแล้วเห็นว่า ผู้ลงทุนมีเงินทุนเพียงพอและมีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ      ขณะที่กรรมการบริษัทยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล ซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทจึงมีแผนจะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้คลอบคลุมธุรกิจผลิตไบโอดีเซล

อนึ่งนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ปัจจุบันเป็นผู้ลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น OCEAN ปรับขึ้นแรงและวอลุ่มที่หนาแน่นเมื่อวานนี้(12 มิ.ย.) โดยราคาปิดเมื่ออยู่ที่ 1.06 บาท/หุ้น บวก 0.19 บาท หรือ + 21.84 % ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 107.28 ล้านบาท และยังติด Cash Balance ของเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่ในวันนี้(13 มิ.ย.)จนถึง 3 ก.ค.2561

 

ส่วนประสบการและอาชีพของนางชัชชญาดังนี้

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พารากอนอกรีเทค จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ละแมน้ำมันปาล์ม จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด

www.mitihoon.com