ผถห.GUNKUL อนุมัติบ.ย่อย “GPD” ซื้อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

310

คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ  บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริษัทย่อย “กันกุล พาวเวอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ (GPD)” ซื้อหุ้น “ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล” ต่อยอดงานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อขยายฐานธุรกิจงานก่อสร้างในอนาคต ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รับอานิสงส์ภาครัฐทุ่มงบลงทุนก่อสร้างมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า