Opportunity Day “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”

240

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ร่วมเปิดงาน Opportunity Day “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนที่สนใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายบริหารงาน และผลการดำเนินงานของเครือสหพัฒน์ ผ่านมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของ 13 บริษัทจดทะเบียนในเครือสหพัฒน์ ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 22