SET Social Impact Gym อบรมครั้งที่ 2 เข้มข้นด้วยเนื้อหา มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม

57

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” การจัดอบรมได้ดำเนินมาถึงครั้งที่ 2 และยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหา ที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) โดย SE ได้นำข้อเสนอแนะจากโค้ชไปปรับปรุงร่วมกันหาจุดแข็งและความชัดเจนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจ ติดตามข้อมูลโครงการเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com