เอไอเอ ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

199

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย จำนวน 20 คน ที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารซีไอ ทาวเวอร์ จ. เชียงใหม่