มิชลินแจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ สานต่อโครงการ “FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” ปีที่ 8

119

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ “FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” กิจกรรมเพื่อชุมชนที่บริษัทฯ ร่วมกับ FIA (The FédérationInternationale de l’Automobile) และมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย นำโดยนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน เดินทางไปมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบ ให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” โดยได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จากหลายภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการท้องถิ่น อาทิ นายวิสาห์พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  นายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ. ศักด์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้าน ดร. สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการและประชาสัมพันธ์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ นางพัชราภรณ์  ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”ฯลฯ