ฟิลลิปประกันชีวิต ชวนบริจาคโลหิต ในกิจกรรม Give For Life

59

ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส- ฝ่ายขาย และCAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยพนักงาน พลังตัวแทน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม Give For Life “หนึ่งคนให้..สามคนรับ”  กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะขาดแคลนโลหิต และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน  โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก  ณ ชั้น 2  สำนักงานใหญ่  อาคารวรวัฒน์  ถนนสีลม  เมื่อเร็วๆ นี้