NER ให้ข้อมูลจังหวัดชลบุรี

92


นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายนิมิต วงศ์จริยะกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนะสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน จังหวัดชลบุรี