BBL สนับสนุนรถตู้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

109

นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นายดำรงค์ กฤษณามระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสังคมและส่งเสริมธุรกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรถตู้จำนวน 1 คัน แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ดำเนินการตกแต่งรถตู้ที่ธนาคารได้เคยส่งมอบให้กับมูลนิธิเมื่อปีพ.ศ. 2558 ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และดูใหม่ตลอดเวลา