บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา “Thai Tourism Day”

89

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ หัวข้อ “Thai Tourism Day” นำเสนอมุมมองขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความโดดเด่นของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว รวมถึงแผนการรองรับนักท่องเที่ยวดึงความเชื่อมั่นให้กับกลับคืนมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาติ (ซ้ายสุด) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และมีนายเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ