ออก 6 มาตรการบรรเทาผลกระทบพายุปาบึก

35

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูด้านการประกันภัยหลังจากที่พายุปาบึกได้ผ่านพ้นไป ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลในพื้นที่และการระดมความคิดเห็น ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการเยียวฟื้นฟู 6 มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก