เจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

18

นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้แก่ มร. ดักลาส เจ. อโพสทอล  ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ มร. แมทธิว ฟูลเลอร์ทัน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ และนายนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย รวมถึงเป็นฐานการผลิตของบริษัทยานยนต์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา อาทิ เจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอร์ด มอเตอร์ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย