AF กางแผนปี 62 เป้าพอร์ตสินเชื่อโต 30% น้น เจาะฐานลูกค้า งานโปรเจกต์ – ดึง ระบบ E-factoring สร้างมูลค่าเพิ่ม

14

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น”  บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF ผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริ่ง และผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นประเภทแฟคตอริ่ง แก่ผู้ประกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs   โดย นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้การเติบโต ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ที่คาดว่าไม่ต่ำกว่า 20% จากมูลค่ารับซื้อ ในปี 2561 โดยมุ่งเน้นลูกค้าที่รับงานภาครัฐและลูกหนี้การค้าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีฐานะทางการเงินดี ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าว จะช่วยเสริมพอร์ตสินเชื่อโดยรวมของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับกลยุทธ์เพิ่ม โดยการเน้นขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่รับงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น ด้านพลังงานทดแทน การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ เป็นต้น

“ภาพรวมธุรกิจแฟคตอริ่งในปีนี้ คาดว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561 ภายหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ คาดว่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนฟื้นตัวต่อเนื่อง ตลอดจนแนวโน้มการบริโภค การลงทุนเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจแฟคตอริ่งในการขยายตัว ทำให้มีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น กอปรกับการเริ่มมาตรการบัญชีเดียวสำหรับผู้ประกอบการ SMEs จะส่งผลให้กลุ่ม SMEs ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ได้ จะเป็นกลุ่มที่สร้างโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจแฟคตอริ่งในปีนี้ “นายอัครวิทย์ กล่าว

www.mitihoon.com