เจนเนอราลี่ ปิดปี 61 เบี้ยรับรวม 10,800 ลบ. โต 19% ชูกลยุทธ์ ROAR ลุยแผน 3 ปี ดันเบี้ยรวมโตเฉลี่ย 38%

23

มิติหุ้น – เจนเนอราลี่ ปิดยอดปี 61 โกยเบี้ยรับรวม 10,800 ล้านบาท โต 19% ชูกลยุทธ์ ROAR ลุยแผน 3 ปี ดันเบี้ยรวมโตเฉลี่ย 38% รุกปั้นตัวแทนจาก 2,300 คน แตะ 3,600 คนในปีนี้ เดินหน้าเพิ่มสาขา-สนง.ตัวแทนปั๊มผลงานโตระยะยาว

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) โดยนายแซมดาชิ สุมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจรมยย่อย เผยว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันรับรวม 10,800 ล้านบาท เติบโต 19% จากปีก่อน มาจากเบี้ยประกันชีวิต 9,600 ล้านบาท และจากเบี้ยประกันวินาศภัย 1,200 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2562 ว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาช่องทางตัวแทนให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยเฉพาะการเพิ่มการพัฒนาศักยภาพทางด้านคุณภาพ เพิ่มมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงตัวแทนให้มากยิ่งขึ้น

อักทั้ง ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับประกันสุขภาพ เรื่องการบริการของตัวแทน เป็นเครื่องมือในการนำเสนอแบบประกันในรูปแบบดิจิทัล ให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไป รองรับความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการวิเคราะห์ความต้องการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว เพื่อสร้างโมเดลของ FP หรือ Finance Plan

โดยในปีนี้ บริษัทมีแผนจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาบุคลากร คือ โปรแกรม ROAR ได้แก่ R คือ Recruitment เป็นการรีครูทคนที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนอยู่ประมาณ 2,300 คน สิ้นปีนี้จะเพิ่มให้เป็น 3,600 คน ทั้งนี้ จะสรรหาคนรุ่นใหม่ สรรหาคนเข้าสู่อาชีพอาชีพตัวแทน

ส่วน O คือ On boarding จะมีการโค้ชชิ้ง เมเนเเจอร์ พัฒนาตัวแทนในภาคสนาม ส่วน A คือ Activation โดยบริษัทมีโปรแกรม ที่สามารถพัฒนาตลอดอายุการทำงาน เช่น โปรแกรม FP เป็นต้น และ R คือ Retention การสร้างบุคลากรอย่างมีคุณภาพและอยู่กับบริษัทได้นาน

ทั้งนี้ ภายใน 3 ปี (2562-2564) ที่จะเป็นการผลักและจะช่วยให้ผลงานของทางตัวแทนเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งคาดว่าช่องทางตัวแทนจะเติบโตเฉลี่ยที่ 38% ของอัตราการเติบของเบี้ยปีแรก โดยในปี 2562 นี้บริษัทตั้งเป้ามีอัตราเติบโตจากช่องตัวแทนที่ 20-30%

สำหรับการขยายสาขา ปัจจุบันมี 2สาขา ปลาย ม.ค.นี้จะเปิดอีก 1 สาขา ภายใน3 ปี จะมี 6 สาขา ส่วนสำนักงานตัวแทน มีแล้ว 45 แห่ง ใน 3 ปี จะมีครบ 68 แห่ง

www.mitihoon.xom