กองทุน BSET100 โยน BIGLOT มูลค่า 201.12 ลบ.

12

มิติหุ้น-กองทุน BSET100 มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 19,743,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10.19 บาท รวมมูลค่า 201.12 ลบ.