แนวโน้มตลาด 14-19 มกราคม 2562

46

หยิบ S50H19 มาดูก่อน

เช้าเปิดย่อ..อย่าตกใจ ศุกร์ที่แล้วขึ้นมาแรงก็มีย่อ ไม่ได้แปลกอะไร

กรอบ sideway 1052-1062

กรอบขึ้น 1062-1072

มีแนวโน้มทดสอบ 1076 ในสัปดาห์นี้

SET 1585-1595-1605 หนือ 1585 คือขึ้น

หุ้น พลังงานย่อมาให้ซื้อ กลุ่มโรงพยาบาลซื้อได้เลย

BEC MONO AOT CPALL BH BDMS น่าสนใจ

ม้าเฉียว ดูหุ้น The Future