ผู้ว่าราชการจังหวัดซ็อกจางประทับใจกลยุทธ์ Greener และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของบ้านปู เพาเวอร์ฯ

134

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสิทธิรัชต์ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะกรรมการประชาชนจากจังหวัดซ็อกจาง (Soc Trang People’s Committee) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดยนายลัม วัน เหมิน ผู้ว่าราชการ (Chairman of People’s Council) จังหวัดซ็อกจาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่มีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศตามกลยุทธ์ Greener และโรงไฟฟ้าหงสา ณ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งทั้งสองโรงไฟฟ้ามีการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งของคณะกรรมการประชาชนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ ไม่เพียงเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านปู เพาเวอร์ฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานลมในจังหวัดซ็อกจางของบ้านปู เพาเวอร์ฯ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ คาดว่าระยะแรก 30 เมกะวัตต์ จะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 และทยอยแล้วเสร็จจนครบ 80 เมกะวัตต์ภายในปี 2564