BKI ลุยปี 62 ปั๊มเบี้ยประกันรับรวม 2 หมื่นลบ. เติบโต 15% จากปี 61 กวาดกำไรต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 15บ.

64

มิติหุ้น – BKI ลุยปี 62 ปั๊มเบี้ยประกันรับรวม 2 หมื่นลบ. เติบโต 15% จากปี 61 พร้อมตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรไม่ต่ำกว่า 10% หรือมีกำไรต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 15บ.

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKIโดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เปิดเผยว่า แผนดำเนินธุรกิจในปี 2562 ตั้งเป้ามีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2 หมื่นล้านบาท เติบโต 15% จากปี 61 และรักษาอัตรากำไรจากการรับประกันโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือมีกำไรต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 15 บาท

โดยในปีนี้บริษัทได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก 4 ข้อสำคัญ ได้แก่ 1.การขยายงานด้านการประกันภัยภัยรถยนต์เชิงรุก ปีนี้ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มเป็น 43% จากปี 2561 อยุ่ที่ 41% อีกทั้งได้พัฒนาการให้บริการหลังการขายและบริการสินไหมทดแทนยานยนต์ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำรบบ AI Motors Claims Contact Center มาเป็นผู้ช่วยในการรับโทรศัพท์ คาดจะเริ่มใช้ระบบได้ในช่วงไตรมาส 2 นี้

ส่วนที่ 2.การขยายงานในส่วนของ นันมอเตอร์ โดยยังคงมุ่งขยายงานในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ ประกันภัยภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ประกันภัย เอ็นจิเนียริ่ง Aviation ประกันภัย D&O (Director&Officer Liability Insurance) ซึ่งมีฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มและยังมีคู่แข่งขันน้อยราย ตั้งเป้างานนอนมอเตอร์เติบโต 20%

3.การพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยการนำ Robotic Process Automation มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน รวมทั้งสามารถลดต้นในการดำเนินงานของบริษัทได้อีกด้วย

และ 4.การพัฒนาด้านอื่นๆ อันได้แก่ การวางแผนเพิ่มจำนวน Risk Engineer และเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่ เพื่อรองรับการขยายงาน เพิ่มอัตราการต่อกรมธรรม์อีก 2% มาอยู่ 83.1% จากปีก่อน

นอกจากนี้ยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ในจังหวัดสมุทรสาคร สุพรรณบุรี และ ลำปาง