“กกพ.” ไฟเขียวรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 11 โครงการ

340

มิติหุ้น – กกพ.อนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแล้ว 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 83 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนรวม 13,101 ล้านบาท กำหนด COD ภายใน 31 ธ.ค.62

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า โดยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กล่าวว่า กกพ. มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนจากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ โดยคิดเป็นปริมาณที่รับซื้อได้ รวม 68.90 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตติดตั้ง รวม 83.04 เมกะวัตต์ และมีกำลังจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบ (COD) ภายใน 31 ธ.ค. 62

“จากการที่สำนักงาน กกพ. ได้มีการจัดทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก หรือ โครงการ Quick Win สามารถร่วมกันอนุมัติโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นแล้วทั้งสิ้น 11 โครงการจากพื้นที่มีศักยภาพรวม 9 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ กกพ. ได้มีการออกประกาศรับรองอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้ กกพ.ได้เปิดให้เอกชนยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60 – 31 มี.ค. 62 ซึ่งสามารถสรุปยอดผู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก กกพ. หลังปิดรับยื่นคำร้องฯ มีรายละเอียดดังนี้
1.บ.หนองคายน่าอยู่ จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)หนองคาย เสนอขาย 6 เมกะวัตต์
2. บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด เทศบาลเมืองกระบี่ กำลัง เสนอขาย 4.4 เมกะวัตต์
3.บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
4.บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
5.บริษัท บุญ เอเนอร์ซิส จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสนอขาย 5 เมกะวัตต์
6.บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ เสนอขาย 3 เมกะวัตต์
7.บริษัท พาโนว่า จำกัด เทศบาลตำบลนครหลวง เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
8. บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทูเอ็นเนอร์จี่ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด อบจ.อยุธยา เสนอขาย 5 เมกะวัตต์
9.บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เทศบาลเมืองพระพุทธบาท เสนอขาย8 เมกะวัตต์
10.บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เทศบาลนครอุดรธานี เสนอขาย 8 เมกะวัตต์
11.บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด เทศบาลนครแม่สอด เสนอขาย 5.50 เมกะวัตต์