#กสทช. (มิติหุ้น) จะเปิดประมูลคลื่น 700MHz ล่วงหน้าในเดือนมิ.ย.นี้ ให้จ่าย-ใช้จริงในวันที่ 1 ต.ค.63

13

#กสทช. (มิติหุ้น) จะเปิดประมูลคลื่น 700MHz ล่วงหน้าในเดือนมิ.ย.นี้ ให้จ่าย-ใช้จริงในวันที่ 1 ต.ค.63