#TWPC (มิติหุ้น) ทุ่มเงิน 222 ลบ. ส่งบริษัทลูกซื้อหุ้น บ.สำปะหลังพัฒนา 33.33% มุ่งขยายสัดส่วนรายได้และกำไรกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2

#TWPC (มิติหุ้น) ทุ่มเงิน 222 ลบ. ส่งบริษัทลูกซื้อหุ้น บ.สำปะหลังพัฒนา 33.33% มุ่งขยายสัดส่วนรายได้และกำไรกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง