PL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562          

103

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ สายสาระ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริหาร นายภิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริหาร บมจ. ภัทรลิสซิ่ง หรือ PL ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติผลดำเนินงานของปี 2561 ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2562

www.mitihoon.com