ตลท.ขึ้น SP “LTX” และ “TTTM” วันที่ 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท

163

มิติหุ้น-ตลท.ขึ้น SP “LTX” และ “TTTM” วันที่ 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัทโดยบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (LTX) และ บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) (TTTM) ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่
24 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2562 รวม 7 วันทำการเพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ LTXและ TTTM และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ LTX และ TTTM วันที่ 17 พ.ค. 2562)

www.mitihoon.com