CKPower จัดกิจกรรม “เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)” พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

48

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม “เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)” ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์ และยกระดับคุณภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ซึ่งบริหารโดย CKPower ณ โรงเรียนประถมศึกษาบ้านกาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยได้มอบสื่อการเรียนการสอน กระเป๋านักเรียน กล่องข้าว กระบอกน้ำ ชุดกีฬา ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า และเครื่องเล่นเด็ก ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาบ้านกาง และโรงเรียนบ้านโพนสี นอกจากนี้ ยังจัดคลินิกฟุตบอลสอนเด็กโดยวิศวกรโรงไฟฟ้าไซยะบุรี อีกทั้ง สานสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าและการรักษาทรัพยากรน้ำเพื่อสามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน อีกด้วย