กลยุทธ์การลงทุน – หุ้นกลุ่ม Electronics ผู้เสียประโยชน์จาก Trade war

67

โดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

กรณีพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างจีน-สหรัฐทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และวัฎจักรขาลงของอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าราคาหุ้นในกลุ่ม underperform ดัชนี SET YTD แต่ก็อาจจะลดลงได้อีกเนื่องจากเราคาดว่าจะมีการปรับลดประมาณการกำไรลงอีกท่ามกลางแนวโน้มที่ไม่แน่นอน เราจะกลับมาทบทวนหุ้นกลุ่มนี้อีกครั้งหลังเมื่อมีสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากันได้ ดังนั้น เราจึงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ Underweight

ทางหลักทรัพย์กรุงศรีคาดว่าวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมในรอบนี้อาจจะกินเวลาอีกหนึ่งปี เนื่องจากวัฏจักรขาลงรอบก่อน ๆ กินเวลานานเฉลี่ย 18 เดือนในขณะที่รอบปัจจุบันเพิ่งเริ่มมาได้แค่หกเดือนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม พัฒนาการล่าสุดชี้ว่าขาลงรอบนี้อาจจะนานกว่า 18 เดือน และอาจจะหดตัวแรงขึ้นกว่ารอบก่อน ๆ เนื่องจาก  (i) อุปสงค์จากผู้ผลิต smartphone (ฐานลูกค้าหลัก) ลดลง (ii) กรณีพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐและจีนก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก (IMF ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงจาก +3.5% เหลือ +3.3% ในขณะที่ OECD ปรับลดประมาณการลงจาก +3.9% เหลือ +3.1%) และ (iii) ดัชนี  ISM ภาคการผลิตซึ่งเป็นดัชนีชี้นำยอดขาย semiconductor โลกประมาณ 3 เดือนลดลงเหลือ 52.1 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนบ่งชี้ว่ายอดขายจะลดลงในระยะต่อไป

นอกจากอุปสงค์ที่ลดลงแล้ว อัตรากำไรขั้นต้นจะถูกกดดันจาก (i) ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจากการที่ USD อ่อนค่าลง (เราใช้สมมติฐานค่าเงินบาทที่ 31.5 บาท/USD) ซึ่งจะกระทบกับผลประกอบการใน 2H19 และ (ii) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุปสงค์อ่อนแอ

ตั้งแต่ต้นปีนี้มา ราคาหุ้น (SVI, HANA, DELTA) กลุ่มนี้ที่เราดูแลอยู่ underperform ดัชนี SET เฉลี่ย 25% ซึ่งสะท้อนแนวโน้มธุรกิจที่อ่อนแอไปแล้วบางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม เรามองว่าผลประกอบการยังมีความเสี่ยงด้าน downside อีกถ้าหากสถานการณ์กรณีพิพาททางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐเลวร้ายลงอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลประกอบการ 1Q19 ออกมาแย่ โดยคิดเป็นแค่ 24% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา และ 17% ของ Bloomberg consensus

เราให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ Underweight เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจไม่แน่นอน เราจะกลับมาทบทวนหุ้นกลุ่มนี้อีกครั้งเมื่อเราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนและสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้สำเร็จ

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน