บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผล 3 กองทุน FIF ลูกค้าเตรียมเฮรับพร้อมกัน 13 ก.ย.นี้

23

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มี.ค. 2562 ถึง 31 ส.ค. 2562 และกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2562 โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 13 ก.ย. 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 165.19 ล้านบาท

สำหรับกองทุน K-USXNDQ-A(D) ได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม US Equity (ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 ก.ค. 62) โดยมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำของสหรัฐในกลุ่มไอที ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวม ด้วยกลยุทธ์บริหารจัดการกองทุนหลักแบบเชิงรับ (Passive Management Strategy) มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ NASDAQ 100 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2556 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 24 ครั้ง เป็นเงิน 7.75 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (Dividend Yield) อยู่ที่ 5.91% ต่อปี (คำนวณ Dividend Yield ณ วันที่ 3 ก.ย. 62)

กองทุน K-GINFRA มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย (Yield Related) มีความน่าสนใจต่อการเข้าลงทุนในช่วงนี้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2559 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นเงิน 1.75 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (Dividend Yield) อยู่ที่ 4.24% ต่อปี (คำนวณ Dividend Yield ณ วันที่ 3 ก.ย. 62)

กองทุน K-GA มีนโยบายที่เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2545 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง เป็นเงิน 5.70 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.81% ต่อปี (คำนวณ Dividend Yield ณ วันที่ 3 ก.ย. 62)