ACG มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น

42

มิติหุ้น-คุณพิสิษฐ์ แต้นวกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด มหาชน (ACG) ร่วมมอบถุงยังชีพ-น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยคุณเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนในการรับมอบที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ถุงยังชีพและน้ำดื่มทางศูนย์ฯจะเร่งส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเป็นการด่วน หลังจากภาครัฐประเมินความเสียหายเบื้องต้นว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวกว่า 3,500 ครัวเรือน

www.mitihoon.com