มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับ ดิ แอสเพน ทรี แบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพกายใจและการเงิน เพื่อขอบคุณตำรวจตระเวนชายแดน ผู้เกษียณอายุอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

111

มิิิิิิิิติหุ้น- มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานเกษียณอายุราชการตำรวจตระเวนชายแดนปี 2562  โดยมีนางวีรวรรณ สุวรรณชาติ ผอ.ฝ่ายการตลาด บริษัท ดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) พันตำรวจเอก ประกฤติ ยามานนท์ ที่ปรึกษา มูลนิธิพุทธรักษา นางสาวเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)  พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พล.ต.ต. สมเกียรติ เนื้อทอง ผู้บังคับการ สสน.บช.ตชด. ,พ.ต.อ. นพดลภ์ มณีใส รอง ผบก.อก.บช.ตชด. และพ.ต.อ. วันชนะ ธรรมเสมา รอง ผบก.ตชด. ภาค 2  ร่วมงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมายที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี