ไต้หวัน – ไทย ลงนาม MOU ยกระดับ4อุตสาหกรรมไทย พร้อมร่วมผลักดันสมาร์ทซิตี้-จับมือSIPA นำจัดอีเวนท์แสดงเทคโนโลยีจากไต้หวัน

140

มิติหุ้น – ไทย – ไต้หวัน ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่ดิจิทัล ล่าสุดลงนาม MOU 7 ข้อ พัฒนา 4 อุตสาหกรรม ทั้งด้าน เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร สิ่งทอ ระบบอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ โดยนำความสำเร็จ สมาร์ทซิตี้ของไต้หวันเผยแพร่ให้กับอุตสหกรรมไทยเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ พร้อมดึง SIPA นำทีมเยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ในไทย และจัดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้ง 2 ประเทศ

นางสาวหวง ฉวงหย่า อธิบดีสถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งประเทศไต้หวัน กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) ได้จัดงาน “Thailand-Taiwan Industrial Collaboration Summit” ครั้งที่3 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยและไต้หวันภายใต้ 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร (Food Biotechnology) สิ่งทอ (Textile) ระบบอัตโนมัติ (Automation) และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและไต้หวันเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 4 ในประเทศทั้งสอง

โดยในงานประชุมได้มีการเซ็นข้อตกลง MOU 7 ข้อ ด้วยกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับ 4 อุตสาหกรรม รวมถึงความร่วมมือในด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมบุกไทย (Thai Konjac Industry Chain) ในด้านสิ่งทอเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการของเครื่องจักรสิ่งทอไต้หวันไปยังอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ในเขตเมืองอัจฉริยะเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีในการทดลองในประเทศไทยและนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ และในระบบอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของอุตสาหกรรมบริการ IoT ของไต้หวัน กับอุตสาหกรรมดั้งเดิมในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการจับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมระหว่างไทยและไต้หวัน

“ทุกวันนี้ “Smart City” หรือ “เมืองอัจฉริยะ” ได้กลายเป็นหัวข้อที่น่าจับตามอง ประเทศไทยในฐานะผู้นำประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ ได้ให้ความสนใจพร้อมจัดงานที่เกี่ยวข้องกับ “Smart City” มากมาย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับอุตสาหกรรมนี้ในหมู่สมาชิกอาเซียน ในโอกาสนี้เอง ไต้หวันซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ก็ได้เข้าร่วมงาน “Thailand-Taiwan Industrial Collaboration Summit” และ “ASEAN Smart Cities Network 2019” ที่ผ่านมา”

และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีจากไต้หวัน ซึ่งนำโดย SIPAได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชม AMATA CITY จังหวัดชลบุรี อันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าเมืองอัจฉริยะ ก่อตั้งโดยนาย วิกรม กรมดิษฐ์ Amata City Co., Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก และเป็นที่ตั้งของโรงงานถึง 1,300 โรงงาน ในระหว่างการเยี่ยมชมหนึ่งในบริษัทไต้หวันได้ทดสอบโดรน (Drone) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของ Taiwan Industry 4.0

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงานของประเทศไทยก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายอาเซียนสมาร์ทซิตี้ (ASCN) ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ณ GMM Live House เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีบริษัทไอทีจากไต้หวันจำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัทซึ่งนำโดย SIPA และบริษัทจากกลุ่มประเทศ G20 เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนเข้าร่วมแสดงสินค้าหลากหลายประเภทได้แก่ หุ่นยนต์ โดรนเทคโนโลยี ธุรกิจอัจฉริยะ พาวเวอร์ซัพพลาย กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ และอื่นๆอีกมากมาย

การมีส่วนร่วมของไต้หวันในงานอีเว้นท์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในไทยแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมอันก้าวหน้าของเทคโนโลยีสัญชาติไต้หวัน รวมถึงมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างไต้หวันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งการร่วมมือกันก็จะส่งเสริมให้ทั้ง 2 ประเทศก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น