กนง. (มิติหุ้น) หั่นดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ 1.25%

303

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย “นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส” ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เผยว่า ที่ประชุมกนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 1.5% เหลือ 1.25% ต่อปี ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ จากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ ทั้งนี้ในการประชุม กนง.ครั้งต่อไปใน เดือน ธ.ค. จะมีการปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP)ในปี 62 ลงจากปัจจุบันที่คาดไว้ 2.8%  ด้วย

www.mitihoon.com