บล.บัวหลวง ขยายเวลาเทรด  DR”E1VFVN3001” ช่วงพักกลางวัน

40

มิติหุ้น – โอกาสดีของผู้สนใจลงทุนในเวียดนาม!! เมื่อ “เนส” บรรณรงค์ พิชญากร เอ็มดีสุดแอคทีฟแห่งค่ายหลักทรัพย์บัวหลวง ขานรับนโยบายตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มโอกาสการลงทุน DR “E1VFVN3001” ที่อ้างอิง ETF ดัชนี VN30 หุ้นชั้นนำ 30 ตัวของเวียดนามที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ด้วยการขยายเวลาซื้อขายในช่วงเวลา 12.30 – 14.30 น. “แบบไม่มีพักกลางวัน” บนกระดานหุ้นไทย ซื้อขายได้ยาวๆ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. เปิดเทรดตลอดทั้งวันแบบนี้ ทำให้ช่วงเวลาซื้อขายตลาดหุ้นไทยและเวียดนามเปิดตรงกันมากขึ้น นักลงทุนสายโกอินเตอร์ ก็มีเวลาเพิ่มโอกาสการลงทุนขึ้นอีก 50% สนใจศึกษาข้อมูล DR เพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/dr หรือ โทร 02-618-1111