ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือ ขนาดพกพา จำนวน 5,000 ขวด ในโครงการ“Green Health Project”

133

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลำดับที่4 จากขวา) รับมอบผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือ ขนาดพกพา จำนวน 5,000 ขวด ในโครงการ“Green Health Project” จากนายสุพิชญ์ สุวกูล กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID -19 โดยมีนายสุวัฒน์ กมลพนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการและพัฒนาธุรกิจ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) นายสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ (ลำดับที่ 1จากซ้าย) และนางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาด (GGC Hand Sanitizer Gel) ถือเป็นโครงการนำร่องและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ “Green Health Project” โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Health Care & Personal Care และเป็นลูกค้า OEM ของบริษัทฯ ให้ผลิตเจลล้างมือ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ กลีเซอรีน มาเป็นส่วนผสมในเจลทำความสะอาดมือดังกล่าว