ไฮเออร์ (ประเทศไทย) ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้น แก่เด็กนักเรียนกว่า 10 โรงเรียน ในพื้นที่การศึกษาเขตลาดกระบัง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า

84

มิติหุ้น-บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่าในขณะนี้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัท ไฮเออร์ (ประเทศไทย) นำโดย นางสาวนิจชิตา วัฒนเสถียรสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานไฮเออร์    จึงได้จัดกิจกรรม “มอบหน้ากากอนามัยกว่า 8,000 ชิ้น ป้องกันไวรัสโคโรน่าและห่างไกลจากมลภาวะ ให้แก่เด็กนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 35 สำนักงานเขตลาดกระบังกว่า 10 แห่ง” พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อแสดงความห่วงใยเยาวชนและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้