โนเบิลฯ มอบเงิน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ให้โรงเรียนดาราคาม

38

มิติหุ้น – บริษัท  โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน)  นำโดยคุณสุรศักดิ์ แพร่พาณิชกุล  รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ และคุณมานะชัย  อุดมโชค ผู้จัดการโครงการ  เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ รับมอบโดยคุณนุชนาฏ เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม พร้อมคณะคุณครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โนเบิลฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬาในร่ม การจัดกิจกรรมทางการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

www.mitihoon.com