ตะลึง!! S5001P2006G-S5001P2006H โผล่ BIGLOT รวมมูลค่า 1.2 พันลบ.

3170

มิติหุ้น-DW ค่าย 01 ฮอตปรอทแตกโผล่ BIGLOT รวมมูลค่า 1.2 พันลบ.แบ่งเป็น S5001P2006G จำนวน 71,911,300 หน่วยราคาเฉลี่ย10.43 บาท รวมมูลค่า 750.03 ลบ.และ S5001P2006H จำนวน 80,966,500 หน่วย ราคาเฉลี่ย 5.84 บาท รวมมูลค่า 472.84 ลบ.

www.mitihoon.com