(แก้ไข)4 หุ้นอสังหาฯโผล่บิ๊กล็อต

94

มิติหุ้น-จากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) พบ 3 หุ้น อสังหาริมทรัพย์คือ1. AP พบรายการ BIGLOT จำนวน 31,305,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.72 บาทรวมมูลค่า 116.45 ลบ., 2.LPNพบรายการ BIGLOT จำนวน 18.9 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.14 บาทรวมมูลค่า 59.35 ลบ.,

3.PSH พบรายการ BIGLOT จำนวน 6.3ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.95 บาทรวมมูลค่า 56.39 ลบ.และ 4. SIRIบรายการ BIGLOT จำนวน 148,549,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.56 บาทรวมมูลค่า 83.19 ลบ.

www.mitihoon.com