กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ – แนวราบชนะในตลาดขาลง คอนโดมิเนียมต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอด

134

การระบาดของ Covid-19 ได้นำฝันร้ายมาสู่ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย หลัง 8 บริษัทในอุตสาหกรรมภายใต้การ coverage ของเรา รายงานกำไรที่ลดลงอย่างมากทั้ง qoq และ yoy ใน 1Q20  ทั้งนี้แม้ว่าบริษัทจะผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าช่วงเวลาปกติใน 1Q20 แต่มองไปข้างหน้ามุมมองต่อกำไรก็ยังคงอ่อนแอ เนื่องจากเราเชื่อว่าการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยจะเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าและประเด็นการขาดสภาพคล่องในระยะสั้นยังเป็นความกังวลหลักในตลาด ทำให้เรายังคงมุมมองที่เป็นกลางสำหรับกลุ่ม โดยมี LH เป็นหุ้นเด่นสำหรับกลุ่ม

8 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการ coverage ของเรารายงานกำไรรวมที่ 4.57 พันล้านบาทสำหรับ 1Q20 ลดลง 60% qoq และ 43% yoy  โดยผลกระทบของการระบาดของ Covid-19 และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเป็นปัจจัยกดดันกำไรหลักทั้งในแง่ qoq และ yoy  การระบาดของ Covid-19 ได้ทำให้ลูกค้าไม่กล้าที่จะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายและมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตามแนวโน้มกำไรที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะฤดูกาลโอน และฐานที่สูงจากการขายเงินลงทุนของ LH (Grade Centre Point Hotel Sukhumvit 55) มูลค่าราว 2.4 พันล้านบาทใน 4Q19 รายได้จากการโอนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีการอ่อนแอลง แต่ยังรวมถึงกำไรขั้นต้นที่แย่ลงด้วยใน 1Q20 หลังจากผู้ประกอบการหลายรายเลือกที่จะใช้สงครามราคาในการลดสินค้าคงคลัง กำไรขั้นต้นของกลุ่มได้ลดลงจาก 33% ในปีที่แล้ว เหลือและ 32% ใน 4Q19 สู่ระดับ 29.6% ใน 1Q20 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลงหลังจากที่ผู้ประกอบการพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายและเริ่มใช้กลยุทธ์ประหยัดต้นทุน แต่อย่างไรก็ตามการลดลงของรายได้ที่มากกว่า ทำให้สัดส่วน SG&A ต่อ sales เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 19% จาก 17% ก่อนหน้านี้

ANAN ได้รายงานแนวโน้มกำไรที่ดีที่สุดในแง่ qoq เนื่องจากการขายเงินลงทุน หลังจากบริษัทตัดสินใจที่จะขายเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ใช่การดำเนินงานหลัก เพื่อเพิ่มกำไรสุทธิใน 1Q20 หากไม่มีรายการนี้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้จะพลิกเป็นขาดทุน ในขณะที่ LH เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มหลังจากที่มีกำไรที่ลดลงน้อยที่สุดในแง่ yoy จากการกระจาย portfolio และแบรนด์ภาพลักษณ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่งในโครงการแนวราบ ในทางตรงกันข้าม SIRI เป็นบริษัทที่มีผลกำไรอ่อนแอที่สุดจากการลดลงทั้ง qoq และ yoy หลังจากที่บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การลดราคา เพื่อเปลี่ยนสินค้าคงคลังให้เป็นเงินสดโดยเฉพาะเมือบริษัทมีอัตรา D/E ratio ใน balance sheet ที่สูงที่สุด

ราคาหุ้นในกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ลดลง 28% YTD (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม) ส่วนมากได้ถึงจุดต่ำสุดในปลายเดือนมีนาคมซึ่งแตะระดับต่ำสุดที่ราว 36% ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในเมษายน แม้ว่าจะตลาดจะมีการฟื้นตัวในเดือนเมษายน (+14%) หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังถือว่าซื้อขายกันในระดับถูก valuation ที่ PER 6 เท่าและ PBV 0.6x ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงวิกฤต sub-prime ปี2008 แม้เราเชื่อว่าความต้องการที่อยู่อาศัยนั้นได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัยจะยังคงเงียบเหงาไปถึงอย่างน้อยใน 4Q20 เนื่องจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของ Covid-19 ทำให้กำลังซื้อของผุ้บริโภคลดลง อีกทั้งการขาดสภาพคล่องในระยะสั้นก็เป็นอีกความกังวลสำหรับหุ้นในกลุ่ม ดังนั้นเราจึงมีมุมมองเป็นกลางสำหรับกลุ่ม พร้อมเลือก LH เป็นหุ้นเด่นของอุตสาหกรรม

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

 

www.mitihoon.com