TSE มอบชุด PPE 500 ชุด ให้ก.สาธารณสุข สู้โควิด-19

51

มิติหุ้น – ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) หรือ PPE จำนวน 500 ชุด ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อความห่วงใยและดูแลความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ กระทรวงสาธารณสุข

TSE ตระหนักถึงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สละตัวเองเพื่อช่วยเหลือ ดูแล และรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากโรคระบาด ดังนั้น TSE จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งแรงใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยความปลอดภัย

www.mitihoon.com