# THL (มิติหุ้น) แจ้งบอร์ดมีมติขายหุ้นสามัญ “บ.ทีเอชแอล พาวเวอร์”(980,000 หุ้นสัดส่วน98 %)ร่วมกับ บ.”สกายคลิฟฟ์(10,000 หุ้น)” และ”บ.89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์(10,000 หุ้น)”รวม 1 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 100 ลบ.

56

# THL (มิติหุ้น) แจ้งบอร์ดมีมติขายหุ้นสามัญ “บ.ทีเอชแอล พาวเวอร์”(980,000 หุ้นสัดส่วน98 %)ร่วมกับ “บ.สกายคลิฟฟ์(10,000 หุ้น)” และ”บ.89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์(10,000 หุ้น)”รวม 1 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 100 ลบ. ให้กับ “บ.เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี” ซึ่งได้รับชำระแล้วเมื่อ 15 มิ.ย.63

www.mitihoon.com