หุ้น PLANB – ดีล MACO สร้างมูลค่า (31/07/63)

229

เราคาดว่า PLANB จะมีผลขาดทุนที่ราว Bt95m ใน 2Q20 พลิกจากกำไร Bt180m ใน 2Q19 และBt84m กำไรใน 1Q20 ซึ่งหากผลประกอบการออกมาอย่างที่เราคาด ผลจะแย่กว่าการคาดการณ์ของเราก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะเท่าทุน ในแง่ของกำไรสุทธิ โดยปัจจัยกดดันหลักนั้นมาจากรายได้ที่ต่ำกว่าคาดของบริษัทลูก “I am” (ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ BNK 48)

สมมติฐานหลักของเราสำหรับประมาณการ 2Q20 มีดังนี้ i) คาดว่ารายได้จากธุรกิจหลักจะลดลงราว 49% qoq และ 55% yoy สู่ระดับ Bt420m ซึ่งนี่เทียบเท่าอัตราการใช้สื่อที่ราว 30% ลดลงจาก 60% ใน 1Q20 และ 74% ใน 2Q19 การลดลงนั้นมาจากทุกหน่วยโดยเฉพาะสื่อในสนามบินและพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจาก Covid-19 ii) ส่วนรายได้จากกีฬาจะลอลงมากกว่าครึ่งจากรายได้ใน 2Q19 จากการที่ไม่มีรายได้จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FAT);

iii) รายได้จาก “I Am” จะเติบโตเพียงเล็กน้อยทั้ง yoy และ qoq จากการที่บริษัทสามารถสร้างรายได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ผ่านการเลือกตัวแทนของ BNK48; iv) อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงสู่ระดับ 4.4% จาก 26% ใน 1Q20 และ 32% ใน 2Q19 เนื่องจากผลกระทบเชิงจากอัตราทดในการดำเนินงาน (operational leverage); v) อัตราส่วน ค่าใช้จ่าย SG&A /sale จะเพิ่มขึ้นสู่ 18% จากการที่บริษัทไม่ได้ลดเงินเดือนในช่วงการระบาดของ Covid-19

ถ้าผลประกอบการของ 2Q20 ออกมาอย่างที่เราคาด ผลประกอบการของ 1H20 จะเป็นขาดทุน Bt10.8m อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองเดิมของเราที่ว่าผลประกอบการของ 2Q20 นั้นจะเป็นจุดต่ำสุดของวัฎจักรขาลงในรอบนี้ หลังจากที่เราได้สนทนากับบริษัทยอดจองสื่อของบริษัทในกรกฎาคม 2020 นั้นมากกว่ารายได้ทั้งไตรมาส 2Q20 ซึ่งนี่ช่วยยืนยันมุมมองของเราต่อบริษัท อาจพูดได้ว่าผลประกอบการที่อาจจะแย่ใน 2Q20 อาจทำให้เราปรับประมาณการปี 2020 ลงสู่ระดับ Bt310m จากBt473m จากการที่เราปรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานขึ้นเพื่อสะท้อนค่าไฟฟ้าที่คงเดิมและต้นทุนค่าพนักงาน     

ผลประกอบการ 2Q20 อาจจะออกมาไม่ดีนัก แต่เรายังคงมุมมองของเราว่าผลประกอบการที่แย่ใน 2Q20 นั้นเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นจาก Covid-19 ในระยะยาวสื่อ OOH นั้นจะยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น และกินส่วนแบ่งการใช้จ่ายงบโฆษณาจากสื่อดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ โดย PLANB นั้นมีแนวโน้มที่จะมีผลกำไรสูงสุดใหม่ในปี 2021 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตในธุรกิจ (organic growth) และการเติบโตจากภายนอก (inorganic growth) จากการที่กำไรจะทำจุดสูงสุดใหม่ การซื้อขายที่ระดับส่วนลด 60% จากค่าเฉลี่ย PE ในปี 2019 นั้นดูไม่สมเหตุสมผล เราจึงแนะนำ ซื้อ พร้อมราคาเป้าหมายที่ Bt7.8

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

www.mitihoon.com