“เธียรสุรัตน์” มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม SAFE ให้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

175

มิติหุ้น – คุณเอกรัตน์  แจ้งอยู่ (ที่ 5 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่               (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เธียรสุรัตน์ หรือ TSR พร้อมผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับคุณกนกรัตน์ พันธ์นรา (ที่ 6 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย)  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ปันน้ำใสจากใจเซฟ จำนวน 132 เครื่อง (มูลค่า 778,800 บาท) ติดตั้งในสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคลากรของทางราชการ และประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้ดื่มน้ำสะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ “ปันน้ำใสจากใจเซฟ” 

www.mitihoon.com